ผลงานนักเรียน

1. โครงงานคณิตพิชิตสถิติ (ปี 2557)    ดาวน์โหลดโครงงานที่นี่

นักเรียนนำเสนอโครงงาน

เกมโดมิโนสูตรสถิติ

นักเรียนเล่มเกมโดมิโนสูตรสถิติ

                                 
เกมจับคู่สูตรสถิติ

นักเรียนนำเสนอการเล่นเกมจับคู่สูตรสถิติ

เกมจับคู่สูตรสถิติที่ปรับใหม่ให้น่าสนใจ
เกมแข่งขันทักษะเรื่อง สถิติ2. สรุปสูตร เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่่
3. ออกแบบสอบถาม เก็บข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการจัดกิจกรรมติวเตรียมพร้อมสอบ
     O-NET นักเรียน ม.3, ม.6 ประจำปีการศึกษา 25574. ออกแบบสอบถาม เก็บข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการจัดกิจกรรมเปิดบ้านสถานศึกษา
    พอเพียง การนำเสนองานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP Gifted และการนำเสนอ IS3
    


5. ผลงานนักเรียนจากการติวเตรียมสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.6

6. โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์จากกราฟฟังก์ชันตรีโกณมิติ (ปี 2556)

    


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น