ผู้จัดทำ           นางสาวทองพันธ์ ยงกุล ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                           โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
               การศึกษาสูงสุด : กศ.ม. การวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น