รวมข้อสอบ

ข้อสอบ O-NET ปี 2549-2558  ดาวโหลดข้อสอบที่นี่

แนวข้อสอบ O-NET ปี 2559 ฉบับที่ 1  ดาวโหลดข้อสอบที่นี่

แนวข้อสอบ O-NET ปี 2559 ฉบับที่ 2  ดาวโหลดข้อสอบที่นี่

แนวข้อสอบ O-NET ปี 2558    ดาวน์โหลดข้อสอบที่นี่เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ปี 2558  ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบที่นี่

สรุปเนื้อหาและข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.3  ดาวโหลดข้อสอบที่นี่สรุปเนื้อหาและข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.6  ดาวโหลดข้อสอบที่นี่
ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. (2549-2554)  ดาวน์โหลดข้อสอบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น